Reguli de utilizare a serviciilor ClickPhone

Acest document este un Contract la distanță și reprezintă un Acord de utilizare a serviciilor, fiind referit în continuare și ca "Acord".
Serviciile disponibile prin intermediul site-ului www.ClickPhone.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea de către dumneavoastră în integralitatea lor a prevederilor stipulate mai jos. În consecință, utilizarea serviciilor reprezintă acordul dumneavoastră implicit cu termenii și condițiile de furnizare și utilizare a acestora.

Furnizorul serviciilor ClickPhone: Programele ClickPhone H-PBX, ClickPhone H-PBX Q sunt proprietatea SC CARO Network S.R.L., cu sediul în Str. Avram Iancu nr 22, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/21801/2004, cod de înregistrare fiscală RO17072761, Tel: +4031-005.00.15, e-mail: office@clickphone.ro

Condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor: Pentru a utiliza oricare din programele sau serviciile ClickPhone, utilizatorul trebuie să dispună de echipamentele necesare (calculator, conexiune INTERNET, etc.), accesul la aceste mijloace fiind responsabilitatea sa exclusivă.
Avem nevoie de consimţamântul dvs. explicit pentru:
- prelucrarea datelor cu caracter personal
- primirea de informații vitale funcționarii continue și în siguranță a serviciilor noastre
- distribuirea de date cu caracter personal
așa cum este prevazut în  ACORDUL de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Directiva UE 680/2016
Utilizatorul întelege că folosirea serviciilor ClickPhone presupune urmatoarele condiții tehnice de funcționare: 
» Conexiune la Internet de 128 kbps garantat 
» Timpi de raspuns < 150ms 
» Jitter < 30ms 
» Pierdere de pachete < 1%
CARO Network iși rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe temporar serviciile sale fără o notificare prealabilă în orice moment de timp. CARO Network nu este raspunzator față de dumneavoastra sau orice altă instituție sau terță persoana pentru întreruperea sau suspendarea serviciilor oferite de site și nici pentru pierderile, directe sau indirecte, a unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate de dumneavoastră sau ale unor terți cu care vă aflați în contact, ca urmare a nefuncționării sau funcționarii necorespunzatoare a serviciilor.

Calitatea Serviciului, garanții și răspunderi: CARO Network are organizat Serviciul de relații cu Clienții/ Customer Services, care poate fi accesat de către Client pentru a înainta sesizări, reclamații și pentru a obține suport tehnic cu privire la funcționarea Serviciului sau informații legate de tarifele de furnizare a Serviciului, precum și orice alte aspecte implicate de furnizarea Serviciului ClickPhone.
Informațiile referitoare la abonamente, prețurile, tarifele de furnizare a Serviciului, pot fi consultate pe site-ul www.clickphone.ro sau prin orice alt mijloc de informare/comunicare sau pot fi obținute de către Client la cerere, prin furnizarea gratuită de CARO Network a unor materiale în formă electronică dacă se solicită astfel.
Serviciul de relații cu Clienții poate fi accesat la numărul de telefon +4 031 005 00 15, sau prin e-mail la adresa support@clickphone.ro
Reclamaţiile şi sesizările dvs. pot fi înaintate prin e-mail, telefon sau serviciu poştal către departamentul însărcinat cu primirea și înregistrarea reclamațiilor: Customer Support
Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, Bucuresti
Program de lucru: Luni - Vineri 9.00-17.00
Telefon: 031-005.00.15
E-mail: support@clickphone.ro
Termenul maxim pentru depunerea reclamației este de 4 ore de la sesizarea defecțiunii/disfuncționalității.
Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor este de maxim 48 de ore de la înregistrare, cu mențiunea ca în funcție de complexitatea intervenției, acest termen poate fi prelungit cu cel mult 48 ore. Excepție fac situațiile în care apariția unui caz de forță majoră impiedică remedierea deranjamentului/disfuncționalității ce face obiectul reclamației/cererii în termenele menționate la alineatul precedent. În această situație, termenul de soluționare a reclamației/cererii va fi de maxim 7 zile de la încetarea cazului de forța majoră.
Clientul este informat telefonic sau prin email despre statusul reclamației în maximum 48 ore de la depunerea reclamației

Calitatea Serviciilor ClickPhone corespunde nivelurilor calitative clasei 0 pentru asemenea servicii astfel cum aceasta este reglementată în Decizia Presedintelui Autorități Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi nr. 1201/2011.
Prin raportare la prevederile Deciziei de mai sus, CARO Network asigură urmatoarele standarde de calitate în furnizarea Serviciului ClickPhone:

  • Serviciul ClickPhone va fi furnizat 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână
  • întârzierea de transfer IP – IPTD : max 100 ms
  • variația întârzierii IP – IPDV : max 50 ms
  • rata de pierderi IP – IPLR : max 10-3
  • rata de eroare IP – IPER : max 10-4

Furnizorul garantează după cum urmează:

  • În cazul unor defecțiuni legate de Serviciile furnizate de Furnizor, acesta va restabili furnizarea Serviciului pe cheltuiala sa.
  • Furnizorul nu va percepe taxe recurente pe Serviciu pentru timpul de nefuncționare, daca Furnizorul nu iși îndeplineste obligațiile de garantare descrise mai sus din motive ce țin de controlul sau. (se va reduce factura cu cuntumul aferent zilelor de nefuncționalitate)

Contul de utilizator: Pentru a folosi serviciile ClickPhone vă obligați să completați formularul de înregistrare al site-ului cu date reale, complete și exacte și să reinnoiți aceste date, atunci cand este necesar pentru a le menține reale și complete. Utilizatorul are dreptul la un singur cont ClickPhone. Dacă se doresc mai multe numere, acestea se livrează pe Trunk, în acest caz clientul trebuie să se aboneze la servicii suplimentare sau la o centrală telefonică care să îi permită administrarea numerelor.
Dacă informațiile furnizate de dumneavostră în formular nu sunt reale sau sunt inexacte sau incomplete, CARO Network iși rezervă dreptul de a desființa sau suspenda contul dumneavoastră și de a nu vă mai permite accesul la vreunul din serviciile sale. CARO Network poate solicita utilizatorului un act care să ii dovedească identitatea.
Accesul la programele și serviciile ClickPhone se realizează pe baza unor coduri de acces individuale. Utilizatorul este răspunzător pentru menținerea confidențialității contului de utilizator și a parolei și va raporta orice utilizare neautorizată a acestora.
Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul sau precum și de folosirea efectivă a acestora, indiferent dacă acestea se fac cu sau fără voia sa. Utilizatorul este de acord să foloseasca comanda de ieșire din cont când termină sesiunea de utilizare a programelor. CARO Network nu va fi responsabilă de consecintele nerespectării acestor reglementări de catre utilizator. În cazul accesării neautorizate a contului de către persoane terțe, din orice motive, CARO Network nu iși asuma nici o responsabilitate față de consecințele care pot aparea. De asemenea, CARO Network este exonerată de orice răspundere în cazul pierderii confidentialității contului de utilizator sau a parolei sau pentru orice pagubă care rezultă din incapacitatea utilizatorului de a se conforma masurilor de siguranță prevazute mai sus.
Utilizatorul (consumatorul în sensul legislației aplicabile în materie de protecția consumatorului) întelege și este de acord prin utilizarea programelor ClickPhone că furnizarea de catre CARO Network a serviciilor de comunicații electronice achiziționate online începe dupa îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.
De regulă, serviciile contractate la distanță îți vor fi furnizate după expirarea perioadei de retragere de 14 zile. În acest sens aveți o perioada de test a serviciilor clickphone de 3 zile.
Prin încărcarea contului accepți ca serviciul să-ți fie furnizat înainte de perioada de retragere de 14 zile. Creditul achiziționat în sistem prepaid nu se returnează și nu se poate transfera către alte conturi.

Obligaţiile utilizatorului Utilizatorul este de acord să folosească serviciile CARO Network numai în scopuri legale, obligandu-se în acest sens să nu întreprindă nici una dintre urmatoarele activități: 
» Să desfasoare activități frauduloase prin intermediul serviciilor furnizate de către CARO Network, întelegându-se prin acestea, cu titlu exemplificativ, oferte false de vânzare/cumpărare produse sau servicii, înșelătorii financiare, escrocherii mascate, piraterie software. 
» Să modifice, să distribuie, să transmită, să afiseze, să publice, să reproducă, să acorde licente, să creeze produse derivate, să transfere sau să vândă orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul programelor și site-ului ClickPhone. 
» Să publice imagini sau texte cu conținut explicit sexual, materiale defăimătoare, obscene, de amenințare, materiale care au conținut explicit privind violența fizică sau verbală sau alte acte de cruzime, materiale care se referă la utilizarea, fabricarea, comercializarea armamentului sau drogurilor 
» Să încarce, trimită sau transmită vreun material cu virus informatic, sau orice alt cod de calculator, care este programat să distrugă, să perturbe sau să îngrădească utilizarea (sau orice altă utilizare cu excepția utilizarii corecte și acceptabile a serviciilor) pe fiecare dintre calculatoarele, rețelele, materialele și programele care se găsesc în serviciul societății în vederea furnizarii serviciilor ClickPhone 
» Să interfereze sau să afecteze rețelele conectate la site sau să încalce în acest mod necesitățile procedurale ale website-urilor 
» Să aducă atingere în vreun fel drepturilor de proprietate intelectuală, siglelor comerciale sau oricaror alte drepturi ce incumbă materialelor publicate pe website-urile CARO Network 
» Să hărțuiască persoane prin intermediul serviciilor ClickPhone. 
» Să vândă catre terți serviciile ClickPhone și/sau să redirecționeze prin intermediul serviciilor ClickPhone trafic telefonic generat în rețele de telefonie de către alți abonați. Beneficiarul întelege că nerespectarea acestei prevederi poate provoca daune importante CARO Network și se obligă să achite contravaloarea acestor daune în cazul provocării lor.

Creditul si numărul de telefon alocat: Contul este valabil timp de 1(un) an de la data ultimei plați. La expirarea valabilității contului ClickPhone sau la portarea numărului în altă rețea creditul se anuleaza și devine 0 (zero). Conturile nou create au o durată de valabiliatate de 3 zile pentru a permite testarea serviciul ClickPhone. Alimentarea cu bani a unui cont prepaid prelungeste cu 12 luni durată de valabilitate a contului cu condiția achitării unui abonament lunar pentru servicii de voce. În cazul neachitării abonamentului se suspendă (deconectează) numărul de telefon. Dacă pe perioada suspendarii, timp de 20 zile nu se face o plată, contul ClickPhone se închide  automat, iar numarul se va dealoca. Numărul de telefon este valabil numai pe perioada valabilității contului. Numerele telefonice portate din alte rețele, vor fi returnate operatorului donor. Creditul achiziționat în sistem prepaid nu se returnează și nu se poate transferă către alte conturi. În cazul în care creditul este 0, numarul de telefon poate fi retras utilizatorului și realocat unui alt utilizator conform politicii CARO Network  și conform reglementărilor ANCOM. Taxarea serviciului se face la secundă dupa primul minut, iar minutele incluse în abonament se rotunjesc în sus la minut.

Apeluri de Urgenţă: Serviciul voce ClickPhone permite apeluri către numarul unic de urgență 112.
Serviciile de telefonie ClickPhone folosesc tehnologia VoIP. Această tehnologie este limitată din punct de vedere al transmiterii informațiilor de localizare primară către Sistemul Național Unic pentru apelurile de urgență 112. În caz de urgență, pentru localizarea dvs. vă recomandam:
- sunați direct de pe numărul operatorului de telefonie mobilă în cazul în care folosiți aplicația Softphone prin rețeaua de date mobile 3G/4G.
- folosiți aplicația „Apel 112” în cazul în care aveți acces la o retea wi-fi. „Apel 112” este o aplicație gratuită pentru telefoanele mobile cu sisteme Android și iOS, capabilă să genereze informația de localizare și să transmită poziţia geografică a telefonului dvs. Aplicaţia foloseşte conexiunea wi-fi pentru a transmite către sistemul informatic al serviciului de urgenţa 112 coordonatele geografice ale telefonulului mobil. Daca informaţia de localizare nu este transmisă automat în sistemul 112, puteți transmite verbal coordonatele afisate în aplicație.

Modificarea Acordului: CARO Network are dreptul de a modifica în orice moment conținutul prezentului document și tarifele serviciilor fără informare prealabilă a utilizatorilor, prin publicarea noilor condiții de furnizare pe site-ul www.ClickPhone.ro. Utilizatorilor le revine obligația de a verifica periodic conținutul noii variante a prezentului document precum și tarifele de telefonie. Folosirea în continuare a serviciilor constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor și acordul utilizatorului de a se conforma acestora.

Suspendarea abonamentului lunar, deconectarea numărului de telefon, reconectarea: În cazul în care pe data de 1 ale lunii creditul dumneavoastră nu acoperă valoarea abonamentului lunar, serviciul voce se suspendă (deconectează). Dacă în decurs de 30 zile de la deconectare nu alimentați contul, contul dumneavoastră ClickPhone se dezactivează și numarul de telefon se dealocă.
Dacă sunteți abonat la un serviciu de centrală telefonică Hosted PBX: în cazul în care pe data de 1 ale lunii creditul dumneavoastră nu acoperă în totalitate valoarea serviciilor la care sunteți abonat, centrala HPBX se va șterge (se pierd toate setările centralei), numărul de canale de intrare și iesirese se resetează la 1 iar serviciul voce va rămâne activ dacă vă activați un abonament lunar minim.
Dacă sunteți abonat la un serviciu de centrală telefonică inteligentă Custom PBX: în cazul în care pe data de 1 ale lunii creditul dumneavoastră nu acoperă în totalitate valoarea serviciilor la care sunteți abonat, centrala CPBX se suspendă (deconectează). Dacă creditați contul cu suma necesara până în data de 6 a lunii, reconectarea se face fără costuri suplimentare. Dacă creditați contul cu suma necesară în perioada 6 - 21 a lunii, se va percepe o taxă de 5 Euro  pentru reconectare. După această perioadă centrala CPBX se va șterge , serviciul voce va rămâne activ și se va activa abonamentul lunar minim.

Încetarea colaborării: Sunteți de acord ca site-ul ClickPhone.ro, dacă consideră de cuviință, vă poate bloca contul, accesul la pagina de web, utilizarea serviciilor ClickPhone.ro de care beneficiați, sau să scoată și să stearga orice conținut din cadrul serviciilor, dacă ClickPhone.ro consideră că ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul Regulilor de Utilizare. Sunteți de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastra la serviciile site-ului, conform oricarei reguli din Regulile de Utilizare poate fi efectuată fără o avertizare anticipată și luați la cunostință și sunteți de acord că ClickPhone.ro poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-ului www.ClickPhone.ro precum și toate informațiile în legatură cu acesta, și/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fișiere sau la serviciile site-ului. Mai mult, sunteți de acord ca ClickPhone.ro nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului.

Dreptul de retragere: În termen de 14 zile de la data activării contului, a primirii credențialelor și a numarului de telefon, beneficiați de drept de retragere. Pentru activarea dreptului de retragere, completați Formularul de retragere din secțiunea Portabilitate și contract cadru.

Drepturi de proprietate: Programele ClickPhone H-PBX și ClickPhone H-PBX Q sunt înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și sunt proprietatea SC CARO Network SRL. Conform licentei, nu este permisă vânzarea, închirierea sau orice alte acțiuni de comercializare pentru programele ClickPhone H-PBX și ClickPhone H-PBX Q. Numai serviciile aferente acestor programe pot face obiectul distribuției. Nu se acordă exclusivitate în nicio situație. Ați luat cunostință și sunteți de acord că site-ul și orice script folosit în legatură cu serviciile sale (programe) conțin informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile. Mai mult, ați luat cunostință și sunteți de acord că orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul site-ului este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi. Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, imprumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate bazate pe serviciile sau pe scripturile folosite în cadrul site-ului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de reprezentanții autorizați ai ClickPhone.ro

Absolvirea de răspundere: Declarați în mod expres că întelegeți și că sunteți de acord cu urmatoarele afirmații: utilizarea serviciilor ClickPhone.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul așa cum sunt sau așa cum sunt disponibile. Site-ul ClickPhone.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de dumneavoastra de la ClickPhone.ro sau prin intermediul serviciilor noastre, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Regulile de Utilizare.

Limitari ale răspunderii: Afirmați în mod expres ca ați luat cunostință și sunteți de acord că site-ul ClickPhone.ro nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, la pagube de profit, sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile (chiar daca ClickPhone.ro a fost inainte informață de posibilițătea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții începute prin sau de pe site-ul ClickPhone.ro, acces neautorizat la contul ClickPhone, declarații sau acțiuni a oricarei terțe părți asupra serviciilor site-ului, orice altă problema legată de serviciile site-ului.

Înştiinţări: Înstiințările catre utilizatori pot fi făcute pe cale electronică, telefonică sau postală. Site-ul mai poate face notificări cu privire la schimbarea Regulilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înstiințări către utilizatori în mod general în cadrul serviciilor.
Adresa de email de corespondență este adresa de email cu care vă autentificați în contul ClickPhone. Utilizatorul iși poate modifica adresa de email de corespondență prin intermediul sistemului Clickphone. Utilizatorul acceptă, că în situația în care iși va schimba adesa de email în această formă, corespondența va fi valabil transmisă de catre Furnizor pe noua adresă de email a Utilizatorului, fără ca Utilizatorul să poată opune Furnizorului vicii în procedura de comunicare.
Utilizatorul nu poate opune Furnizorului nerecepționarea corespondenței prin lipsa unei confirmări de primire în ceea ce priveste comunicarea prin email.
Vă transmitem notificări și informații vitale funcționării continue și în siguranță a serviciilor de telefonie oferite, conform ACORDului de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Directiva UE 680/2016, și cu acordul dvs. explicit în acest sens.
În cazul oricaror modificări contractuale unilaterale operate de către Furnizor (care nu au fost în prealabil negociate de ambele parți), Furnizorul va notifica Utilizatorul cu 30 (treizeci) de zile înainte de aplicarea modificarilor, pe site-ul clickphone.ro în pagina clientului și printr-un email de avertizare privind transmiterea notificării,  acesta din urmă putând denunța contractul, fără plata de despagubiri, dacă nu este de acord cu modificarea astfel notificată.

Pretul serviciilor exprimat în euro nu conține TVA. TVA ul se plateste la achiziționarea creditului.

Publicitate si promotii: ClickPhone.ro urmează campanii publicitare și promoții prin bannere afisate pe site. Odată cu crearea contului, acordați ClickPhone.ro dreptul de a rula astfel de campanii publicitare sau promoționale. Tipul, modul și marimea spațiului alocat pentru publicitate de catre ClickPhone.ro poate fi schimbat în orice moment cu sau fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. Corespondența sau afacerile sau participarea în promoțiile campaniilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv plăți sau livrari ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră și a acestui tip de campanii. Sunteți de acord că site-ul ClickPhone.ro nu este raspunzător și nu va fi tras la raspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații sau rezultat din prezența unor astfel de campanii publicitare de pe site.

Protectia datelor cu caracter personal: Cerințele îndeplinite de Caro Network SRL în conformitate cu  Directivei UE 680/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute în documentele din rubrica Protecția datelor cu caracter personal
Trebuie să vă dați ACORDUL de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva UE 680/2016, așa cum este prevăzut în  documentul ACORD de prelucrare a datelor cu caracter personal prin activarea în permanență a campurilor DA -îmi dau, din contul dvs.

Furnizarea datelor solicitate și ACORDUL dvs. sunt obligatorii derulării serviciilor de telefonie. Refuzul furnizării datelor sau dezacordul dvs. va conduce la imposibilitatea accesarii contului clickPhone, neîncheiarea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării serviciilor telefonice.

Abuzuri si fraude: Orice abuz referitor la utilizarea serviciilor oferite de noi, exploatarea unor bug-uri sau a altor metode de a frauda sistemul de taxare vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar vom sesiza frauda Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției.

Soluționarea disputelor: Termenii și condițiile acestui document și alte documente la care face referire acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română
În cazul oricărei şi tuturor disputelor/diferendelor apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea, încălcarea, încetarea acestui document sau nevalabilitatea acestuia, se va încerca mai întâi soluţionarea pe cale amiabilă între Părţi, în 7 (şapte) zile calendaristice calculate de la data apariţiei unei astfel de dispute sau diferend notificate celeilalte Părţi.
Dacă părțile nu ajung la un acord, litigiul poate fi înaintat spre soluţionare autorităţii de reglementare (ANCOM) sau instanţelor judecătorești competente. Instanța competentă să soluționeze neintelegerile dintre parți este instanța de la sediul furnizorului.