Sectiune dedicata persoanelor cu dizabilitati

incepand cu data de 2 septembrie 2015, conform Deciziei ANCOM nr. 160/2015 clientii ClickPhone cu dizabilitati vor beneficia cu prioritate de:

 • rezolvarea cererilor de instalare a serviciilor
 • solutionarea eventualelor deranjamente/nefunctionalitati ale serviciilor de telefonie fixa
 • transmiterea gratuita, la cerere, a conditiilor contractuale de prestare a serviciilor
 • transmiterea gratuita a facturilor nedetaliate sau a oricaror materiale informative, prin posta electronica, daca se solicita astfel.

Utilizatorii finali cu dizabilitati vizuale beneficiaza de pachet ClickPhone “D” care contine  350 de minute lunare nationale la tariful de 3 euro/luna, inclusiv TVA, in urmatoarele conditii:

 • Oferta valabila pentru persoanele cu dizabilitati cu conditia prezentarii actelor doveditoare in original (certificat), pentru contractele noi sau reinnoirile de contract incheiate pe 1 sau 2 ani.
 • Minutele nationale incluse in abonament se pot consuma in reteaua ClickPhone si retele nationale fixe si mobile din Romania. 1 minut national = 1 minut international.
 • Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depasirea beneficiilor incluse in oferta se aplica tarifele din sectiunea tarife
 • Beneficiile incluse in abonamente nu se reporteaza.

Pentru a beneficia de aceasta oferta si servicii prioritare, clienti existenti sau care urmeaza sa achizitioneze servicii fixe  ClickPhone “D” trebuie sa aibe minim 18 ani impliniti, cartea de identitate valabila,  resedinta in România si fac dovada tipului de dizabilitate in baza unui certificat emis de CEPAH.

Clientul poate face dovada tipului de dizabilitate la sediul SC Caro Network SRL din Str. Avram Iancu nr.22 corp A sector 2 Bucuresti astfel:

 1. personal, prezentând cartea de identitate si certificatul de dizabilitate emis de CEPAH  in termen de valabilitate, in original
 2. prin intermediul unei persoane imputernicite care prezinta:
  - cartea sa de identitate (a imputernicitului)
  - procura notariala valabila din care reiese ca reprezinta persoana cu dizabilitati in relatia cu Caro Network SRL
  - certificatul de dizabilitate al persoanei cu dizabilitati emis de CEPAH in termen de valabilitate, in original

Condiţii generale de furnizare a serviciilor ClickPhone si Oferta comerciala click aici
Contract voce ClickPhone click aici
Drepturile dvs. la informare click aici
Procedura de soluţionare a reclamaţiilor click aici